En företagsmäklare sysslar i huvudsak med försäljning av företag och fungerar som en mellanhand mellan säljaren av ett företag och köparen. Det har blivit allt mer vanligt att företagsmäklare anlitas vid försäljning av olika verksamheter. En erfaren och kunnig företagsmäklare kan hjälpa dig att hitta den rätta köparen till ditt företag. Du kan också få hjälp med att marknadsföra ditt företag på ett effektivt och korrekt sätt. Om du istället är intresserad av att köpa ett företag kan du också få bra hjälp men det vanligaste är att en säljare vill ha hjälp att hitta en bra köpare.

Marknadsföringen blir enklare

En företagsmäklare börjar alltid med att göra en företagsvärdering som är en bedömning av företagets marknadsvärde. För att komma fram till rätt värdering görs olika beräkningar och analyser. Tillsammans med dig som ska sälja kommer mäklaren fram till ett rimligt säljpris. När företaget är värderat och prissättningen är färdig är det dags för marknadsföringen. Den processen behöver inte du som säljare vara involverad i. Du kan fortsätta att driva företaget tills en potentiell köpare dyker upp. Marknadsföringen sker oftast väldigt diskret utan att företagets identitet avslöjas. Mäklaren kommer i kontakt med potentiella köpare oftast genom olika kontakter i branschen. Säljaren har möjlighet att träffa alla potentiella köparna. När en köpare har valts ut är det dags att förhandla och när båda parterna är överens om priset kan affären genomföras.

Fördelar med en företagsmäklare

Det finns olika fördelar med att anlita en företagsmäklare. Förutom att du får hjälp med hela processen vid en försäljning har mäklaren ett kontaktnät där det är lättare att hitta potentiella köpare. En köpare gynnas också av att ta hjälp av en mäklare. Hela köpprocessen kan bli lättare och du som köpare minskar risken avsevärt att köpa ett företag för mer pengar än vad det är värt.