Vill du överklaga ett beslut du fått från Försäkringskassan, men vet inte riktigt hur man gör? Kanske gör sjukdom att det är svårt för dig att orka, eller så är ditt fall så komplicerat att det är svårt att själv lyckas sammanställa det? Du behöver inte stå för processen själv, utan du kan använda dig av ett ombud.

Så kan du överklaga Försäkringskassan

När Försäkringskassan tagit ett beslut kan du överklaga om du inte känner dig nöjd med det. Innan det är möjligt måste en ansökan om omprövning skickas in och avslås. Även för det kan du använda dig av ett ombud. Ombudet kan vara en vän, närstående eller så kan du anlita en jurist. Det kan vara banbrytande överklaga Försäkringskassan, eftersom ett ändrat beslut kan påverka ditt liv på många sätt. Därför kan det vara värt att ta hjälp av någon professionell, även om det kostar pengar. Det kan också vara värt det även om det tar mycket kraft att låta ditt ärende behandlas gång på gång tills allt är färdigt. Med ett ombud kan du få lite skydd mot den konstiga uppfattning av dig och din situation som förmodligen lyfts fram för att avslå din ansökan. Han eller hon hamnar nämligen i en position mellan dig och Försäkringskassan.

Viktigt att veta

När du använder dig av ett ombud för att överklaga ett beslut från Försäkringskassan är det viktigt att veta att Försäkringskassan då kommer vända sig till honom eller henne i ärendet, istället för till dig. Det kan vara skönt om det känns svårt att orka själv. Du slipper alla frågor och alla annan kommunikation. Men du behöver veta att även beslut och andra viktiga besked går till ombudet istället för till dig, så ni behöver ha kontakt tills ärendet är helt avslutat.